Ugunsdrošība un aizsardzība 160 stundas

Uzsākam mācības 160 stundu progarmmā UGUNSDROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA