Šūto un dekoratīvo izstrādājumu ražošanas tehnoloģija

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros 2019.gada 23.februārī noslēdzās neformālās izglītības 60 stundu apmācība programmā “Šūto un dekoratīvo izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”. Programmā tika apgūtas jaunākās metodes dažādu dekoratīvo paņēmienu apgūšanā, padziļināts darbs ar linu audumu (tika šūti gan linu krekli, gan blūzes un svārki), kā arī etnogrāfisko elementu pielietojums tērpos. Tāpat tika apgūta komercpiegrieztņu pielietošana individuālo tērpu darināšanā. Tika darināti mājas interjeram atbilstoši priekšmeti (dekoratīvie spilveni, mantu kārbas, interjera lelles, dāvanu maisiņi). Tika studēti jaunākie šūšanas, interjera vietējie un ārzemju žurnāli un metodiskie materiāli. Apmācībās piedalījās vienpadsmit izglītojamie, laika posmā no 24.11.2018.-23.02.2019. Apmācības noritēja pozitīvā gaisotnē, pieredzējošas pasniedzējas vadībā.

Rēzeknē, Latgales ielā 20