Piesakies profesionālās pilnveides izglītības programmai “Darba aizsardzība un drošība”

SIA mācību centrs „AUSTRUMVIDZEME” no 2.marta uzsāk Darba aizsardzība un drošība profesionālās pilnveides izglītības programmu.

,,Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” (kods 20P862001)

60 stundas, attālināti Zoom platformā

otrdienās – cetutrdienās no 10:00 līdz 13:00

30% atlaide mācību maksai

pieteikties: info@austrumvidzeme.lv, 29462624