Personas datu aizsardzības izlaidums

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārtas ietvaros laikā no 21.08.2019. līdz 25.09.2019. tika apgūta neformālās izglītības programma “Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība” 24 mācību stundas Ozolu ielā 1, Gulbenē. Izglītojamie apguva teorētiskās zināšanas par fizisko personu datu neaizskaramību, attiecībā uz fizisku personu datu apstrādi, kas pasargā fiziskās personas no personu datu aizsardzības likuma normu ieviešanas uzņēmumā, palīdz identificēt personas datu nozīmi uzņēmumu un organizāciju iekšējos procesos, apgūt teorētiskās zināšanas par personas datu aizsardzību un neaizskaramību attiecībā uz fizisku personu datu apstrādi, izanalizēt, kā notiek Vispārīgas datu aizsardzības regulas ieviešana praksē un rast risinājumus Regulas ieviešanas procesā identificēto problēmu novēršanai. Apmācībās gūtās zināšanas nodrošinās zināšanas fiziskām personām par personu datu aizsardzības likuma normu un jauninājumu ieviešanu uzņēmumos un organizācijās.

Personas fotogrāfiju var publicēt tikai ar personas atļauju vai likumā noteiktos gadījumos.