PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2021

Ar ziņojumu var iepazīties šeit.