Pārvietojamā datorklase

SIA mācību centrs „AUSTRUMVIDZEME” realizē projektu „Pārvietojamās mācību klases izveidošana un aprīkošana Gulbenes novada iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšanai”, projekta Nr. 10-07-LL05-L413202-000005. Realizējot projektu, ir iegādāta un izveidota pārvietojama datorklase ar portatīvajiem datoriem un printeri un mācību centrā uzstādīta interaktīvā tāfele. Projekta publiskais finansējums ir 50 % no projekta izmaksām.

Iegādāto pārvietojamo datorklasi var izmantot arī citi interesenti mācībām vai interešu nodarbībām novada pagastos.

Par iespējām izmantot pārvietojamo datorklasi interesēties SIA mācību centrā „Austrumvidzeme”, Ozolu ielā 1, Gulbenē, tālr. 64471286.