Latvisko ēdienu tradīcijas

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārtas ietvaros Latvisko ēdienu gatavošanas tradīciju saglabāšana tika apgūta Alūksnē, Gulbenē, Bauskā laikā no 08.08.2019. līdz 27.11.2019., kur apmācību laikā tika radīta izpratne par kulināro mantojumu un ēdienu gatavošanas tradīcijām kā vienu no latviskās kultūridentitātes aspektiem, attīstot prasmes atpazīt kultūridentitāti raksturojošus indikatorus un ēdienu/pārtikas produktu gatavošanas tradīcijas kā vienu no indikatoriem, izmantot latviešu virtuvei raksturīgos produktus, ēdienus un tradicionālās gatavošanas tehnoloģijas savā profesio nālajā darbībā, identificēt ES noteiktos marķējumus produktiem „Garantēta tradicionālā īpatnība” un to reģistrēšanas kārtību, pagatavot un pasniegt latviešu nacionālās virtuves ēdienus/produktus, ievērojot tradicionālo gatavošanas īpatnību kopumu, prezentēt tos kā vienu no latviskās kultūridentitātes iezīmēm.