Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā Madonā

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros 2019.gada 28.janvārī noslēdzās neformālās izglītības 60 stundu apmācība Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā Madonā, Rīgas iela 4. Apmācības procesu vadīja sabiedriskās ēdināšanas tehnoloģe, pavāre, konditore, ,,Lauku sētas saimniece”, viesu nama ,,Apiņu kalte” īpašniece Antra Gotlaufa. Apmācības programmā tika apgūtas jaunākās metodes ēdienu gatavošanā, dekorēšanā, pasniegšanā. Ēdienu izvēle svētku galdam no klasikas līdz mūsdienām. ,,Eko” un ,,bio” produktu izmantošana ēdienu gatavošanā un to nozīme uzturā. Kulinārijas mantojums mūsdienu virtuvē. Latviešu nacionālo ēdienu pielietojums mūsdienās. Jaunākās tehnoloģijas un aprīkojums ēdienu gatavošanā. Dabīgo produktu nozīme uzturā. Apmācībās piedalījās pieci izglītojamie, laika posmā no 29.11.2018.-28.02.2019.