Austrumvidzeme

Jaunumi


Profesionālā angļu valoda mehāniķiem
 1. Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārtas ietvaros Profesionālā angļu valoda mehāniķiem tika apgūta Alūksnē, Gulbenē, Jēkabpilī laikā no 08.08.2019. līdz 05.12.2019., kur kursu laikā tika sekmētas izglītojamā spējas lietot angļu valodu veiksmīgai mehāniķa darba pienākumu izpildei, attīstīt izglītojamā prasmes mutiski komunicēt ar darba devēju, klientiem, piegādātājiem un sadarbības partneriem angļu valodā, lasīt profesionālos dokumentus un tehnisko dokumentāciju angļu valodā, sagatavot lietišķās sarakstes dokumentus un lietot elektroniskās datu bāzes, izprot e-vides nozīmi profesionālās informācijas ieguvei.


   


  03/12/2019, 14:47:28

Latvisko ēdienu tradīcijas
 1. Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārtas ietvaros Latvisko ēdienu gatavošanas tradīciju saglabāšana tika apgūta Alūksnē, Gulbenē, Bauskā laikā no 08.08.2019. līdz 27.11.2019., kur apmācību laikā tika radīta izpratne par kulināro mantojumu un ēdienu gatavošanas tradīcijām kā vienu no latviskās kultūridentitātes aspektiem, attīstot prasmes atpazīt kultūridentitāti raksturojošus indikatorus un ēdienu/pārtikas produktu gatavošanas tradīcijas kā vienu no indikatoriem, izmantot latviešu virtuvei raksturīgos produktus, ēdienus un tradicionālās gatavošanas tehnoloģijas savā profesio nālajā darbībā, identificēt ES noteiktos marķējumus produktiem „Garantēta tradicionālā īpatnība” un to reģistrēšanas kārtību, pagatavot un pasniegt latviešu nacionālās virtuves ēdienus/produktus, ievērojot tradicionālo gatavošanas īpatnību kopumu, prezentēt tos kā vienu no latviskās kultūridentitātes iezīmēm.  Sklandrauši
  Zirņi  Zirņu pikas  Jāņu siers

  03/12/2019, 13:57:10

Excel grupas izlaidums
 1. Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārtas ietvaros laikā no 06.08.2019. līdz 08.10.2019. tika apgūta neformālās izglītības programma "Datu analīze un pārskatu sagatavošana" 44 mācību stundas Ozolu ielā 1, Gulbenē. Izglītojamie apguva teorētiskās zināšanas par Microsoft Excel lietotāja funkcijām un formulām, datu analīzi, tabulu veidošanu un noformēšanu, šūnu satura formatēšanu, datu ievadi un darbības ar datiem, dokumentu sagatavošanu izdrukāšanai un drukāšanu.

  08/10/2019, 20:20:57

« Iepriekšējā lapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nākamā lapa »