Excel grupas izlaidums

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārtas ietvaros laikā no 06.08.2019. līdz 08.10.2019. tika apgūta neformālās izglītības programma “Datu analīze un pārskatu sagatavošana”44 mācību stundas Ozolu ielā 1, Gulbenē. Izglītojamie apguva teorētiskās zināšanas par Microsoft Excel lietotāja funkcijām un formulām, datu analīzi, tabulu veidošanu un noformēšanu, šūnu satura formatēšanu, datu ievadi un darbības ar datiem, dokumentu sagatavošanu izdrukāšanai un drukāšanu.